Skip to content

Một số văn bản mới về thuế TNDN

18/09/2013

Thuế TNDN » Nghị định 92 QDCT một số điều Luật thuế TNDN, GTGT hiệu lực từ 01-07-2013
Nghị định số 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Thuế TNDN » Luật số 32 sửa đổi bổ sung Thuế TNDN
Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội Về việc sửa đổi. bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế TNDN » Thông tư 180 về chi trợ cấp mất việc làm
Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.
Thuế TNDN » Công văn 2967/TCT-CS
Công văn giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN.
Thuế TNDN » Thông tư 123 về thuế TNDN năm 2012
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế TNDN » Thông tư 105 quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp
Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp.
Thuế TNDN » Công văn 347 về quyết toán thuế TNDN 2011
Công văn của Tổng cục Thuế số 347/TCT-CS ngày 04/2/2012 v/v quyết toán thuế TNDN năm 2011
Thuế TNDN » Nghị định 122 sửa đổi bổ sung thuế TNDN
Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày ban hành 27/12/2011
Thuế TNDN » Thông tư 18 sửa đổi bổ sung thông tư 130 về thuế TNDN
Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008
Thuế TNDN » Thông tư 15 hướng dẫn về trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Thuế TNDN » Thông tư số 09 Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với kinh doanh bảo hiểm
Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/1/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Thuế TNDN » Thông tư 66 về giao dịch liên kết
Thông tư 66/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.
Thuế TNDN » Thông tư số 130 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thuế TNDN » Nghị định 124 hướng Luật thuế TNDN
Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12.
Thuế TNDN » Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 

Advertisements
Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: